OBIECTIVELE LTA

Respectând idealurile și standardele creştin-adventiste, obiectivele educaţiei pun accentul pe găsirea unui bun echilibru între programul spiritual, intelectual, social, vocaţional și fizic, urmărind obţinerea unei armonii între viața și filosofia tinerilor. In virtutea misiunii încredinţate de biserică si de societate, prin activitatea sa educaţionala. Liceul Teologic Adventist Bucureşti urmăreşte ca elevii:

 1. Să dezvolte o filosofie creştina bazata pe principii spirituale puternice.
 2. Sa descopere ca viata lui Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat.
 3. Sa acumuleze cunoştinţe teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru aceasta lume si sa le exemplifice prin comportament.
 4. Sa înţeleagă ca acceptarea planului lui Dumnezeu pentru vieţile lor le va aduce cea mai mare satisfacţie.
 5. Sa se familiarizeze cu specificul doctrinei adventiste si cu contribuţia sa unica pe tărâmul creştinătăţii.
 6. Să recunoască pe Dumnezeu ca fiind centrul Universului si al cunoaşterii si ca adevărata cunoaştere vine de la El.
 7. Sa continue dezvoltarea intelectuala pentru aprofundarea înţelegerii lui Dumnezeu si a locului oferit lor de El in aceasta lume.
 8. Sa-si dezvolte capacitatea de gândire analitica.
 9. Sa dobândească autodisciplina si autocontrolul.
 10. Sa cultive gustul pentru atitudini creştine in societate cu privire la îmbrăcăminte, limbaj si comportament,
 11. Sa manifeste preocupare pentru aproapele lor si sa recunoască valoarea fiecărui individ.
 12. Sa identifice si sa-si asume responsabilităţile lor civice,
 13. Sa-si dezvolte simţurile estetice si intelectuale in conformitate cu valorile culturale creştine,
 14. Sa se familiarizeze cu activităţile vocaţionale si tehnice,
 15. Sa deprindă respectul pentru demnitatea si valoarea muncii. indiferent de statutul lor social sau al altora,
 16. Sa fie eficienţi in îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost atribuite conform instrucţiunilor.