Anunț important

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” organizează, în data de 11.01.2021, concurs de ocupare a următoarelor posturi:

  • 1 post de analist programator (informatician)
  • 2 posturi de bucătar

Mai multe informații găsiți aici și aici. Mult succes!

SESIUNEA DE TRANSFERURI - februarie 2021

 IMPORTANT: în funcție de evoluție COVID-19 examenele de diferență se vor desfășura online sau la sediul liceului

Admitere 2020 - specializările matematică - informatică și filologie; informații actualizate!

# UPDATE

1.     Elevii care optează pentru specializările Matematică informatică și Filologie completează fișele de opțiuni la Școala Generală de proveniență conform procedurii MEC nr. 31275/24.06.2020, cap. III, art. 5. Școlile generale trebuie să cunoască această procedură. Codul pentru Matematică-Informatică corespunzător Liceului Adventist este 301, iar pentru Filologie este 302. Elevul va trece pe prima poziție din fișa de opțiuni codul corespunzător specializării pentru care optează ( exemplu 1 – 301; 2 – 302 sau 1 – 302; 2 – 301). Dacă elevul dorește să pună alte opțiuni în afara celor corespunzătoare Liceului Adventist, acestea vor fi doar pentru specializări din București.

 

2.    Pentru elevii care își mențin opțiunea pentru profilul Teologic, admiterea se face prin aplicația ADLIC 2020. Cei care își schimbă opțiunea, sunt rugați să trimită o declarație pe mailul liceului.

 

Dosarele de înscriere pentru cei declarați admiși se depun în perioada 13-20 iulie.

Componența dosarului:

                                            * Foaia matricolă

                                            * Adeverință rezultate evaluarea națională

                                            * Copii carte de identitate elev și părinți

                      * Copie certificat naștere elev

                         *  Fișa medicală ce conține  vaccinurile (la începerea școlii fișă medicală de intrare în colectivitate și adeverință cu apt                   pentru educație fizică)

                     * Două fotografii color format ¾

                      * Dosar din plastic

 

Dacă dosarele se trimit prin curier sau online, sunteți rugați să trimiteți și opțiunile de locuire în cămin (persoanele cu care solicitați să locuiți).

# old

1.Completarea fişelor de înscriere se face în perioada 2-6 iulie şi se depun/se transmit conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere (o vom posta când se va publica).

 

2. Repartizarea computerizată se va face în data de 10 iulie.

 

3. Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați se va face în perioada 13-20 iulie.

 

Vom reveni cu informații complete pentru specializările matematică-informatică și filologie atunci când Comisia națională de admitere le va face publice.

Admitere 2020 - profil teologic

 

1. Înscrierea pentru admiterea la profilul Teologic se face în perioada 2-5 iunie 2020 la secretariatul Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu” sau online pe adresa de mail: licadventistbuc@yahoo.com.

 

2. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX a, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă)la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

 

3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a)      Anexa la fişa de înscriere (se ridică de la Şcoala Generală)

b)     Certificat de naştere – copie

c)   Declaraţie semnată de către candidat şi părintele/părinţii acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să îl respecte (Declarația tip o găsiți aici și Regulamentul le găsiţi aici)

d)   Adeverință cu media aritmetică a mediilor anuale ale celor patru ani de gimnaziu la disciplina Religie, medie calculată cu două zecimale, fără rotunjire sau, după caz, adeverință din care să reiasă că elevul nu a făcut religie în gimnaziu.

e)   Fișa medicală în original (se va aduce numai după ce candidatul a fost declarat admis)

 

4. În cadrul examenului de admitere la profilul Teologic, candidații vor susține:

a)  Un interviu constând în motivarea alegerii Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”. Interviul este evaluat cu calificativul admis/respins.

b)   O probă de verificare a cunoștințelor religioase evaluată cu notă. Proba va fi susținută online numai de către elevii care nu au făcut Religie în clasele V-VIII. Tematica pentru această probă o găsiți aici. Pentru cei care au făcut Religie în clasele V-VIII, nota de verificare a cunoștințelor religioase este considerată media claselor V-VIII la disciplina Religie. Nota obținută prin evaluarea online de către elevii care nu au făcut Religie, precum și media la Religie a elevilor care au studiat această disciplină în clasele V-VIII trebuie să fie minimum 7 (șapte).

c)   Media de admitere finală la profilul Teologic se calculează astfel: media de admitere x 3 + nota VCR (nota de verificare a cunoștințelor religioase sau media la Religie clasele V-VIII) / 4.

 

5. Interviul  va fi susținut online (prin aplicația Zoom, WhatsApp) de către toți  candidații în zilele de 9, 10 și 11 iunie 2020.

 

6. Verificarea cunoștințelor religioase pentru candidații care nu au studiat disciplina Religie în gimnaziu se va realiza online (prin aplicația Zoom, WhatsApp)  în zilele de 9,10 și 11 iunie 2020.

 

7. Programarea candidaților pentru interviu și verificarea cunoștințelor religioase va fi afișată pe pagina de facebook a școlii în data de 8 iunie 2020.

 

8. Comunicarea rezultatelor la proba de verificare la proba de verificare a cunoștințelor religioase se va face în data de 12 iunie 2020.

 

9. În data de 2 iulie se va valida de către comisia de admitere a Municipiului București lista candidaților care au fost admiși la profilul Teologic.

 

10. Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere se va face în perioada 13-20 iulie.