INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA a IX a LA PROFILUL TEOLOGIC, LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ȘTEFAN DEMETRESCU”, ANUL ŞCOLAR 2021-2022

1. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX a, pentru profilul teologic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

 

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

a)       Anexa la fişa de înscriere (se ridică de la Şcoala Generală)

b)      Certificat de naştere – copie

c)       Declaraţie semnată de către candidat şi părintele/părinţii acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să îl respecte

 

Declarația tip și Regulamentul le puteți descărca accesând următorul buton:

Download
Declarație și ROI.doc
Microsoft Word Document 302.0 KB

 

d)      Adeverință cu media aritmetică a mediilor anuale ale celor patru ani de gimnaziu la disciplina Religie, medie calculată cu două zecimale, fără rotunjire sau, după caz, adeverință din care să reiasă că elevul nu a făcut religie în gimnaziu.

e)      Fișa medicală în original (se va aduce numai după ce candidatul a fost declarat admis)

 

3. In cadrul examenului de admitere la profilul Teologic, candidații vor susține:

 

a)       Un interviu constând în motivarea alegerii Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”. Interviul este evaluat cu calificativul admis/respins.

b)      O probă de verificare a cunoștințelor religioase care constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie, ce va fi evaluată cu notă. Tematica pentru această probă o găsiți aici:

Download
Tematică probă verificare.docx
Microsoft Word Document 16.3 KB

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT), notă care trebuie să fie de minimum 7 (șapte).

 

4. Înscrierile se fac în zilele de 24 și 25 mai la sediul liceului sau pe mail, cu condiția aducerii documentelor originale în ziua examenului. Interviul și proba scrisă se vor desfășura la Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu” în data de 26 mai, interviul începând cu ora 9,00 și proba scrisă de la ora 15,00.

 

5. Informații complete privind admiterea la profilul teologic și specializarea matematică-informatică vor fi postate în momentul în care vor fi actualizate de către Ministerul Educației și Cercetării.

 

Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu” București  Sector 4

Șos. Vitan Bârzești nr. 11 Sector 4 Tel 0213345015

 

Mail: licadventistbuc@yahoo.com

Anunț important

SESIUNEA DE TRANSFERURI - februarie 2021

 IMPORTANT: în funcție de evoluție COVID-19 examenele de diferență se vor desfășura online sau la sediul liceului